ANBI

Zodra dit mogelijk is, willen we graag  de ANBI- status verwerven. Hier wordt aan gewerkt! Stichting Schoolverteller is medio 2019 opgericht.

Voor de ANBI-status is vermelding van de volgende gegevens op de website verplicht gesteld door de belastingdienst:

 • Naam: Stichting Schoolverteller
 • RSIN: 860204248
 • Contactgegevens (link)
 • Doelstellingen van de organisatie (link)
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan (link)
 • Functie en namen van de bestuurders (link)
 • Ons beloningsbeleid is als volgt in het Huishoudelijk Reglement beschreven:
  Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die de bestuursleden maken bij de uitvoering van hun taken kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd via een declaratieformulier.
  Directieleden, Schoolvertellers en andere uitvoerders van projecten van de stichting voeren hun werkzaamheden uit als zzp-er. Zij worden betaald voor hun werkzaamheden volgens een redelijk uurtarief, zoals dat gangbaar is in de sector cultuureducatie.

  Directie en uitvoerenden maken voorafgaand aan de uitvoering afspraken over de te factureren werkzaamheden en kosten. De stichting gaat pas over tot uitbetaling na ontvangst en goedkeuring van de factuur, opgesteld volgens de eisen gesteld door de belastingdienst.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (volgt)
 • Financiële verantwoording (volgt)
Facebook
LinkedIn
Instagram