ANBI

Zodra dit mogelijk is, willen we graag  de ANBI- status verwerven. Hier wordt aan gewerkt! Stichting Schoolverteller is medio 2019 opgericht.

Voor de ANBI-status is vermelding van de volgende gegevens op de website verplicht gesteld door de belastingdienst:

 • Naam: Stichting Schoolverteller
 • RSIN: 860204248
 • Contactgegevens (link)
 • Doelstellingen van de organisatie (link)
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan (volgt)
 • Functie en namen van de bestuurders (link)
 • Het beloningsbeleid (volgt)
  Publiceer het beloningsbeleid voor de beleidsbepalers zoals beschreven in de statuten. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (volgt)
 • Financiële verantwoording (volgt)