Annette Benedictus

Published by Beheerder on

Alle kinderen hebben plezier in taal en verhalen. Kinderen genieten ervan om te luisteren en mee te leven, daarbij leren ze ongemerkt over belangrijke kwaliteiten in het leven zoals moed, vriendschap, tegenslag, inventiviteit en doorzettingsvermogen. Kinderen koesteren vertelmomenten en hun verhalen, ze maken tekeningen, er ontstaan boekjes, en nog mooier, door te vertellen en niet uit een boek voor te lezen, krijgen kinderen het gevoel zelf vorm te mogen geven aan verhalen en krijgen ze het vertrouwen dat ze dat ook zelf kunnen.

Wanneer kinderen naar verhalen luisteren en ze zelf vertellen oefenen ze hun geheugen, krijgen ze zicht op verhaalstructuur, vergoten ze hun woordenschat, leren ze verbanden leggen, leren ze hoofd-van bijzaken onderscheiden,  en worden hun inlevingsvermogen en verbeeldingskracht gestimuleerd. Uit onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid van kinderen toeneemt als ze vaker luisteren naar en spelen met verhalen.

Op school zijn er veel momenten waarop verhalen ingezet kunnen worden; bij taallessen, wereldoriëntatie, cultureel erfgoed, burgerschap en kunsteducatie. Met verhalen kunnen waarden en tradities overgedragen worden zonder belerend te zijn.

Als leerkracht en cultuurcoördinator ben ik goed in staat mee te denken over de plek van verhalen in het curriculum van de school.

Mijn site:  https://www.verhalenzaaien.nl

 

 

Facebook
LinkedIn
Instagram