Hermine van Helden

Published by Beheerder on

Foto: Peter Putters

Zo lang ik leef, leef ik met verhalen. In mijn fantasie, in boeken en door ze te verzinnen en te vertellen.

Als onderwijzeres heb ik altijd verhalen verteld, aan jong en oud, aan kinderen en aan ouders.

Ik merkte dat verhalen een eigen kracht bezitten, waar kinderen zich mee kunnen verbinden. De wereld wordt groter, er zijn ontmoetingen met onbekenden, met goed en kwaad en keuzes maken.  Kinderen vliegen graag mee op de vleugels der verbeelding .

Vertellen, luisteren en verhalen maken, dat is wat ik graag wil delen.

En als ik mag dromen? Dat iedere leerkracht het vertrouwen geven om verhalen te vertellen in de klas.

Biografie

Als kind vertelde ik verhaaltjes aan mijn zus, als moeder aan mijn kinderen en hun vriendjes. In het onderwijs vertelde ik verhalen en bouwde al doende een geweldig repertoire. Sprookjes, mythen sagen, verhalen over het leven in andere landen.

In de klassen maakte ik onder andere gebruik van het vertelkastje (kamishibai). In groepjes maakten kinderen verhalen met platen, om die dan bij de kleuters te gaan vertellen. In mijn lessen bereikte ik daarmee een heel aantal kerndoelen, o.a op gebied van taal, beeldend onderwijs en sociale vorming.

Aan het einde van mijn onderwijscarrière, volgde ik de intensieve training bij de Nationale Vertelschool. Ik begon ook aan volwassenen te vertellen, volgde meer trainingen bij Engelse meestervertellers en begon zelf cursussen te geven.

Ik verzorgde workshops op basisscholen en op Pedagogische Academies. Ik leer kinderen dat ze een verhaal kunnen vertellen. Een bestaand verhaal of een eigen verhaal, want iedereen heeft een verhaal, hoe klein ook. We oefenen op speelse wijze en maken daarbij gebruik van allerlei creatieve technieken. Daarnaast geef ik cursussen aan leerkrachten, waarin samen ook op zoek gaan naar hoe het vertellen kunt inpassen in de klas.

Vertellen en lesgeven , dat doe ik het liefst. En de combinatie is fantastisch!

Facebook
LinkedIn
Instagram