Klaterende klanken

Published by Beheerder on

In bijna iedere Nederlandse klas zitten kinderen met verschillende moedertalen. Het project Klaterende Klanken besteedt aandacht aan dit gegeven, aan de hand van verhalen in verschillende talen.

Gedurende het project oefenen leerlingen al doende hun mondelinge taalvaardigheid door een verhaal in eigen woorden na te vertellen.

Het project bestaat uit drie lessen, waarvan twee worden gegeven door een docent van Stichting Schoolverteller.

Introductie

We vertonen een film waarin één verhaal in verschillende talen wordt voorgelezen of verteld. Na afloop bespreken de leerlingen hoeveel ze ervan begrepen hebben. Daarna gaan ze zelf aan het werk met het verhaal.

Opbouw

De eerste les introduceert de Schoolverteller het project en bereidt hij/zij met de klassenleerkracht de tweede les voor. De tweede les wordt door de leerkracht gegeven. In de derde les oefent de Schoolverteller het verhaal nog eens met de kinderen, begeleidt hij/zij de presentatie en wordt er geëvalueerd.

Leergebieden

De lessen sluiten aan bij de kerndoelen mondelinge taalvaardigheid: spreken en luisteren. En bij de 21eeuwse vaardingheden: communiceren, creatief denken en handelen, probleemoplossend denken en handelen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering.

Organisatie en kosten

De startdatum van dit project is nog niet bekend; we zijn momenteel bezig met het aanvragen van subsidies. De bijdrage door de scholen willen we beperken tot €50,- per deelnemende groep.

Contact

Heb je interesse in deelname aan dit project? Neem dan contact op met Hermine van Helden voor meer informatie: telefoon 06-26160984 of mail hermine@schoolverteller.nl.