Samen sterk!

Published by Beheerder on

Vlak voor de zomervakantie bestond Stichting Schoolverteller twee jaar. In de wereld van stichtingen en organisaties ben je met twee jaar kennelijk ‘volwassen’: vanaf nu kunnen we lid worden van verschillende federaties waarin vertelorganisaties samenwerken. We grepen de gelegenheid onmiddellijk aan, want wij zijn er van overtuigd dat samenwerking sterker maakt.

Federation for European Storytelling

De Federation for European Storytelling – kortweg FEST – is sinds onze oprichting een steunpilaar voor Stichting Schoolverteller geweest. Dankzij een FEST-subsidie konden we ons in de eerste maanden van ons bestaan meteen groots presenteren met een kinderboekenweekproject met lesbrief .

Daarnaast zijn we afgelopen jaar als Schoolverteller betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van een Europese leerlijn (EQF) voor storytelling, een initiatief van FEST. In oktober zal het eindresultaat tijdens de jaarlijkse FEST-conferentie gepresenteerd worden.

Verdere samenwerking binnen FEST ligt dus voor de hand, ook omdat binnen de federatie organisaties uit andere landen actief zijn die zich richten op vertellen en onderwijs. Van elkaar kunnen we leren!

In oktober gaan schoolvertellers Frank Belt en Melanie Plag in ieder geval naar de FEST-conferentie in Svendborg in Denemarken om Stichting Schoolverteller als kersvers lid van de federatie te vertegenwoordigen.

Federatie van Nederlandse Vertelorganisaties

Maar ook in eigen land zoeken we aansluiting bij organisaties die onze doelstellingen delen. We zijn al in gesprek met de Federatie voor Nederlandse Vertelorganisaties; onze aansluiting moet alleen nog formeel bekrachtigd worden.

Op het gebied van onderwijs heeft de Federatie een ambitieuze doelstelling: “Verhalen vertellen en verhalen delen als verplicht onderdeel in het curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Het trainen van basisschoolleraren in het vertellen van verhalen en opname van het verhalenvertellen in de leerlijnen van pabo’s in Nederland.”

Daar kunnen wij ons natuurlijk helemaal in vinden en wij dragen graag ons steentje bij om dit doel te verwezenlijken!

Categories: Nieuws