Stichting Schoolverteller

Stichting Schoolverteller is opgericht op 28 juni 2019 te Amsterdam.

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan huishoudelijk reglement, beleidsplan en financiële verantwoording. Deze volgen z.s.m.

Hieronder staat een samenvatting van de doelstellingen.  De volledige statuten van Stichting Schoolverteller kun je hier downloaden.

Doelstellingen
  1. De stichting heeft als doel het bevorderen van het vertellen van verhalen in educatieve context, door zowel leerkrachten/begeleiders als kinderen, ter stimulering van onder andere taalontwikkeling, verbeeldingskracht en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
  2. De  stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door verhalenvertellers in te zetten die kinderen en leerkrachten inspireren, uitnodigen en leren om zelf verhalen te vertellen en die ook zelf verhalen vertellen. Dit kan plaatsvinden op zowel binnenschoolse als tussen- of naschoolse locaties, erfgoedinstellingen, musea en op andere plekken waar de doelstelling van de stichting bereikt kan worden.
  3. De stichting selecteert hiervoor vertellers die in staat zijn het leren vertellen van verhalen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van kinderen en leerkrachten, de leerstof en de kerndoelen van het onderwijs.
Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Reinoud de Leve – voorzitter
  • Katja Sobrino – penningmeester
  • Jolanda Timmermans
Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van de stichting, waaronder verzorgen van publiciteit, communicatie met de Schoolvertellers en ontwikkeling van nieuwe projecten, is in handen van de initiatiefnemers van Stichting Schoolverteller:

  • Annette Benedictus
  • Melanie Plag

Zij zijn tevens de contactpersonen voor de Stichting Schoolverteller.
Onze contactgegevens vind je hier.

Facebook
LinkedIn
Instagram