Vertellen op school

Published by Annette Benedictus on

Het luisteren naar en vertellen van verhalen is belangrijk voor kinderen. In deze blogreeks geeft Schoolverteller Annette een onderbouwing van het belang van vertellen en praktische ideeën om met vertellen aan de slag te gaan.

Waarde van verhalen

Mijn hoofd zit vol met verhalen. Dat zijn verhalen die ik gehoord of gelezen heb, maar ook verhalen die ik zelf verzin. Die verhalen zijn belangrijk voor mij, ik hou van taal, en ik geniet van de manier waarop ze geschreven of verteld zijn. Daarnaast bieden verhalen me een referentiekader voor het dagelijks leven, soms kan ik een situatie of een gevoel beter begrijpen doordat ik een verhaal paraat heb dat een vergelijkbare situatie beschrijft.

Wijsheid en plezier

Er zijn veel redenen om op school verhalen te vertellen. Ik gun kinderen het plezier van taal, ik gun ze de ervaring van het luisteren waarbij ze kunnen meeleven en kunnen leren over moed, vriendschap, tegenslag, inventiviteit en doorzettingsvermogen.

Het luisteren naar verhalen geeft kinderen veel plezier en ik zie dat kinderen de verhalen en de vertelmomenten koesteren. De kinderen maken tekeningen, er ontstaan boekjes, en nog mooier, omdat ik de verhalen vertel en niet uit een boek voorlees krijgen kinderen het gevoel zelf vorm te mogen geven aan verhalen. Dat vind ik belangrijk, vanaf het moment dat kinderen op school komen wordt veel aandacht besteed aan geschreven taal en veel minder aan gesproken taal.

Contact en verbeelding

Wanneer kinderen al sprekend contact maken krijgen ze de gelegenheid om met anderen kennis te maken, en ook met zichzelf: het uitspreken van woorden is een manier die helpt om gedachten te vormen. Kinderen leren gezichtsuitdrukkingen lezen en leren hoe ze op elkaar moeten reageren. Kinderen leren dat gedachten die ze al vertellend formuleren minstens zo waardevol zijn als woorden die op schrift staan. Kinderen die moeite hebben met schrijven kunnen succeservaringen opdoen bij het vertellen.

Het spelen met woorden en verhalen is een belangrijke opstap naar het zelf vertellen. In komende blogartikelen krijg je tips om te improviseren met taal en verhalen.