Achtergrond

Verhalen en kinderen horen bij elkaar.

Kinderen houden van sprookjes en volksverhalen, en kinderen houden ervan om te horen over vroeger, over toen zijzelf of hun ouders of grootouders klein waren. Kinderen houden van verhalen over de buurt waar ze wonen. 

Met verhalen worden ongemerkt vele waarden overgedragen, en kunnen kinderen leren over eigenschappen als moed, vriendschap, tegenslag, inventiviteit en doorzettingsvermogen. Verhalen ontroeren, motiveren en inspireren. Kinderen herkennen zich in gebeurtenissen en gevoelens in verhalen. Belangrijke ervaringen en kennis worden overgedragen met verhalen en vaak zit er een wijze les verborgen in een verhaal. Dankzij het luisteren naar en vertellen van verhalen maken kinderen kennis met elkaar en met hun leefomgeving. Verhalen geven inzicht in de cultuur en laten kinderen ervaren dat ze onderdeel uit maken van een gemeenschap.

Als kinderen naar verhalen luisteren hebben ze plezier en vergroten ze hun verbeeldingskracht. Ook vergroten ze hun woordenschat, leren ze aandachtig luisteren en waarnemen en krijgen ze zicht op verhaalstructuren. Als kinderen daarnaast ook zelf verhalen vertellen, leren ze zelfs nog meer!