Verhalenkaravaan

Published by Beheerder on

Drie keer per jaar trekt een karavaan van verhalenvertellers door het land: in de kinderboekenweek, rond midwinter en met Wereldverteldag in maart. Ze vertellen verhalen in iedere klas.

Doelgroep

De verhalenkaravaan is geschikt voor kinderen uit de groep 1 tot en met 8 van de basisschool. De vertellers passen hun repertoire aan bij de leeftijdsgroep.

Tijdsduur

Iedere klas krijgt circa 30 minuten een verteller op bezoek, daarna gaat hij of zij naar de volgende groep.

Locatie

De activiteit vindt plaats in het eigen klaslokaal.

Opbouw

Na een korte introductie vertelt de Schoolverteller een of meerdere passende verhalen:

  • Tijdens kinderboekenweek aansluitend bij het landelijke thema
  • Rond midwinter in de sfeer van kerst en lichtjesfeesten
  • Rond wereldverteldag (eind maart) aansluitend bij het mondiale thema

Na afloop doet de Schoolverteller een korte vervolgactiviteit met de kinderen. Afhankelijk van de beschikbare tijd en het niveau van de groep kan dit variëren van een nagesprek tot een teken-, spel- of vertelopdracht.

Leeraspecten

Tijdens een bezoek van een verteller uit de Verhalenkaravaan maken de leerlingen kennis met het mondeling verhalen vertellen als (podium)kunst en trainen ze hun luistervaardigheid en opmerkingsvermogen.

Als de tijd dit toelaat, doet de Schoolverteller een korte, bij de leeftijd passende vervolgactiviteit met de groep. Aspecten die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:

  • Ontwikkeling van de fantasie
  • Ontwikkeling mondelinge taalvaardigheid
  • Begrip van opbouw en structuur van verhalen

Bijdrage van school

De school maakt in overleg met Stichting Schoolverteller een bezoekrooster voor de verschillende groepen. Het is prettig als er op de dag zelf een medewerker beschikbaar is die het rooster kent en de verteller(s) naar het juiste lokaal kan begeleiden.

De leerkrachten blijven tijdens het bezoek van de verteller in hun klas.

Deelnemende scholen krijgen voorafgaand aan het bezoek een lesbrief waarin suggesties staan voor de leerkracht om na afloop met de leerlingen aan de slag te gaan met het verhaal.

Benodigdheden

Mogelijk wil de Schoolverteller bij de vervolgactiviteit gebruik maken van gangbaar (verbruiks)materiaal van school, zoals tekengerei, scharen of papier. Dit geeft hij of zij dan bij aanvang aan.

Interesse?

Neem dan contact met ons voor meer informatie en om een datum vast te leggen waarop de Verhalenkaravaan langskomt bij jou op school.

En mail je collega’s alvast de flyer om ze enthousiast te maken!

Facebook
LinkedIn
Instagram